تبلیغات
وبلاگ کاملا علمی - فعالیتهای روزمره زندگیفعالیت های روزمره زندگی
خواستن = توانستن

فعالیتهای روزمره زندگی

Activity of daily living

1-      در طول زندگی روزمره فرد چه عواملی می تواند منجر به ایجاد دردهای استخوانی و عضلانی گردد؟

قرار حالتهای یكنواخت طولانی مدت، عادات غلط در نشستن و ایستادن، عدم تحرك عضلانی، خم شدنها و بلندكردن غیر اصولی اشیاء كه با آموزشهای ساده ای می توان به مقدار زیادی از آن دردها را كاهش داد.

2-     مشكلاتی كه در اثر نشستن های نامناسب و طولانی مدت بوجود می آید كدام است؟

-       ایجاد قوز در ناحیه پشت و كمر باعث كشیدگی و درد در بافت های ناحیه پشت و كمر می گردد

-       كاهش گودی طبیعی كمر باعث افزایش فشار بر دیسكهای بین مهره ای می گردد

-       قوس رو به جلو در ناحیه كتف و شانه باعث درد در نواحی عضلات سینه و كمربند شانه ای می گردد

-       درد در ناحیه دنبالچه بعلت نشستن رو به جلو یا نشستن در لبه جلوی صندلی

-       درگیری ععروق و اعصاب در ناحیه گردن و مدخل سینه در حالت نشستن در وضعیت خمیده به جلو

3-   وجود یك میز و صندلی نامناسب می تواند چه مشكلاتی را ایجاد كند؟

-    ارتفاع نامناسب میز كار بصورت بلند یا كوتاه بودن میز مسبت به صندلی و جثه فرد باعث انقباض دائم در عضلات ناحیه گردن، شانه و كمر می گردد و فرد دچار خستگی زودرس و درد در این نواحی می گردد

-       در كم بودن ارتفاع صندلی: خمیدگی مفاصل زانو و ران و كم شدن قوس كمر

-       در زیاد بودن ارتفاع صندلی: چون كف پا كاملاً روی زمین قرار ندارد عضلات پشت ساق پا دچار گرفتگی دائم و درد و ورم می گردد

-       زیاد بودن طول كفه صندلی باعث فشار به عروق و اعصاب در ناحیه پشت زانو می شود و ساق پا متورم و دردناك می گردد

-    قوس زیاد كفه صندلی یا نرم بودن بیش از حد اندازه تشك كف صندلی بعلت فرورفتگی بیش ازحد بدن در صندلی ایجاد درد در ناحیه ران را می كند

-    وضعیت طولانی مدت قرارگرفتن آرنج و مچ و ساعد روی دسته صندلی می تواند صدمات مكانیكی وارده و اعصاب این ناحیه را بخطر بیاندازد

-       علاوه بر اعمالی كه باید روزانه رعایت شود جلوگیری از یكنواختی طولانی در یك وضعیت خاص نیز باید خودداری كرد

4-   نوع صندلی مناسب برای نشستن در ادارجات كدام است؟

-       پشتی صندلی نسبت به قائم 30-25 درجه رو به عقب زاویه داشته باشد

-    ارتفاع مناسب نشیمنگاه به شكلی كه كف پا روی زمین قرار گیرد و حفره پشت زانو 3-2 سانتیمتر بالاتر از لبه صندلی قرار گیرد(در غیر اینصورت استفاده از زیر پایی)

-       عمق و پهنای آن حدود cm40 باشد و زاویه ای با افق نسازد

-       بهتر است پایه صندلی چرخ دار نباشد

-    صندلی دسته دار باشد با cm30-15 طول و cm5 پهنا و ارتفاع آن بحدی باشد كه بازو به تنه چسبیده و آرنج زاویه 90 درجه داشته باشد

-       نرم نبودن بیش از حد نشیمنگاه

5-   اقدامات لازم برای جلوگیری از دردهای اسكلتی-عضلانی در حین انجام كار اداری كدام است؟

-       هر 20 دقیقه یكبار از جای خود بلند شوید و حداقل یك دقیقه حركت كنید و راه بروید

-       در حین نشستن به بدن و كمر وضعیت مناسب بدهید، گردن صاف، چانه ها روبه عقب و سر به سمت بالا

-       سپس در كل: 1- پرهیز از وضعیت و موقعیت طولانی.2- پرهیز از وضعیت و موقعیت نامناسب

6-    وضعیت صحیح ایستادن كدام است؟

در هنگام ایستادن یك چهار پایه كوتاه 20 سانتی متری زیر یك پا قرار دهید و هر 10 دقیقه پای دیگر را روی چهارپایه قرار دهید و تا می توانید از ایستادن طولانی خودداری كنید و اگر چهارپایه در اختیار ندارید مانند حالت آزادباش در ارتش بایستید

7-   وضعیت مناسب گذاشتن و برداشتن اشیاء در صندوق عقب اتومبیل چگونه است؟

در این حالت باید از مفصل ران خم شوید و نه كمر و در صورت لزوم می توان از لبه صندوق عقب بعنوان تكیه گاه استفاده كنید

8-   طرز صحیح لباس پوشیدن برای كاهش كمردرد چیست؟

در موقع پوشیدن شلوار یا در آوردن آن كفش و جوراب نباید از كمر خم شد باید یا خوابید یا به دیوار تكیه داد و در حالی كه كمر صاف است با خم كردن ران و زانو وضعیت مناسب را بوجود بیاورید و درصورت لزوم از پاشنه كش با دسته بلند استفاده شود

9-    برای بلند كردن اجسام از روی زمین یا حمل بار روش صحیح كدام است؟

برای بلند كردن شیء از زمین اول می توانید شیء را به بدن نزدیك كنید تا نیروی كمتری بر ستون فقرات وارد شود و به جای خم كردن كمر باید زانوها را خم نمود و در حین حمل بار باید چرخشی در كمر نباشد و یا زمانی كه لازم است بار را با هر دو دست حمل كنید بهتر است آنرا روی شانه قار دهید و اگر نمی شود و مجبور هستید كه در جلو بار را حمل نمائید بار را به بدن نزدیك و به شكم بچسبانید. از حل دادن یا كشیدن اجسام سنگین به تنهایی خودداری كنید ولی اگر مجبورید پشت خود را به جسم سنگین تكیه داده و با فشار عضلات پا و ران جسم را حل دهید

10-  برای اینكه در رانندگی احساس خستگی عضلانی نكنیم چه كاری باید انجام دهیم؟

-       زمان ورود به اتومبیل ابتدا باسن را روی صندلی قرار دهید و سپس پاها را وارد كنید

-       صندلی را میزان نمائید

-       فاصله مناسب از فرمان به اندازه ای باشد كه اگر دستها بصورت قیچی از روی یكدیگر عبور كند مجبور به حركت بسمت جلو نشوید

-       هر چند دقیقه یكبار چرخش لگن انجام دهید

-       در رانندگی های طولانی قبل از خستگی از اتومبیل پیاده شوید و چند قدم حركت كنید

11-   اقدام لازم جهت انجام كارهای روزمره جهت جلوگیر از خستگی و درد عضلانی كدام است؟

-       برای خرید و حمل اجسام اگر امكان دارد از چرخ دستی استفاده شود

-    محل وارتفاع اجاق گاز و میز آشپزخانه باید مناسب قد باشد و وسایل سنگین را در قفسه های هم سطح كمر و وسایل سبك را در طبقه پائین قرار دهید

-    برای مرتب كردن بستر در یك طرف تخت زانو بزنید و تخت را مرتب كنید. هیچوقت با زانوی صاف بدن را نكسید تا طرف دیگر را مرتب كنبد

-       هر جا احتمال لیز خوردن هست احتیاط كنید(كف آپشزخانه، حمام و...)

-    برای شستشوی دست و صورت در دستشویی زانوها كمی خم و پاها هم كمی بیشتز از عرض شانه باز باشد و بجای خم شدن از ناحیه كمر از ناحیه زانو خم شوید

-       پیاده روی بطور ملایم در سطح هموار، شنا، دوچرخه سواری از ورزشهای مناسب تقویت عضلات است

12-  در هنگام ورزش كردن به چه نكاتی باید توجه داشت؟

-       ورزش را باید از كم شروع كرد به مرور سرعت و تعداد حركات را زیاد كرد

-       در ورزش زیادروی نكنید و به اندازه آموزش داده شده انجام دهید

-       مرتب ورزش كنید

-       در هنگام ورزش لباس راحتی بپوشید

یادگرفتن شل كردن عضلات در زمانی كه نیاز نیست مهم است