تبلیغات
وبلاگ کاملا علمی - بارداری ناخواسته و...
خواستن = توانستن
Placenta


سالانه حدود 30 میلیون بارداری ناخواسته در دنیا اتفاق می افتد ،براساس اعلام وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی به دلیل شکست روش های پیشگیری از بارداری و یا استفاده نادرست از روش های تنظیم خانواده سالانه 8 تا 30 میلیون بارداری به صورت ناخواسته اتفاق می افتد.(زهرا نقی زاده) کارشناس مامایی و مدرس کارگاه تنظیم خانواده در فر هنگسرای سلامت در گفت و گو با خبرنگار سرویس ( بهداشت و درمان) ایسنا واحد علوم پزشکی ایران، ضمن بیان این مطلب گفت: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در گزارشی با بیان اینکه اغلب زنان مصمم به خاتمه بارداری جزء زنان متاهل و دارای چند فرزند هستند؛ تصریح کرد: در دسترس نبودن خدمات تنظیم خانواده، شکست روش های پیشگیری از بارداری، تجاوز جنسی و برخی دلایل اقتصادی، اجتماعی از علل سقط جنین است.

وی در ادامه افزود: خاتمه بارداری در بیش از 131 کشور در حال توسعه و در اغلب کشورهای توسعه یافته مجاز است این درحالی است که کشورهای جهان سقط جنین را از عمده ترین مشکلات بهداشتی کشور خود می دانند.

عضو پژوهشی جهاد دانشگاهی علوم پز شکی ایران اضافه کرد: در کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه که در سال 1994 تشکیل گردید به ابعاد انسانی سقط جنین، ارائه خدمات درمانی مطلوب، جلوگیری از سقط جنین غیر ایمن و درمان عوارض ناشی از آن تاکید گردید که شرکت کنندگان در این کنفرانس برای انجام سقط ایمن در کشورهایی که انجام دادن این عمل مغایر با قوانین و اعتقادات آنهاست خواستار ارائه خدمات ایمن شدند.

وی با اشاره به مشکلات موجود در خاتمه دادن بارداری ها گفت: بسیاری از بهورزان، پزشکان و پرستاران در این زمینه آموزش های لازم را ندیده اند و وسایل و تجهیزات لازم برای خاتمه بارداری در اختیار ندارند.

کمبود آموزش وسایل پروتکل های درمانی مکتوب، تشخیص نادرست، برداشت های نامناسب بهورزان و ازدحام در بخش فوریت های پزشکی می تواند جان مادران را به مخاطره انداخته و هزینه های درمانی را افزایش دهد.

نقی زاده در ادامه تاکید کرد: کسب اطمینان ازدسترسی خانواده ها و حساس کردن آنها به خدمات تنظیم خانواده در مواردی که اقدام به سقط جنین مغایر با قانون نباشد، آموزش کارکنان دلسوز و تجهیز آنان برای سقط ایمن، کسب اطمینان از کیفیت متناسب خدمات برای درمان و برخورد با عوارض ناشی از سقط در نظام ارائه خدمات بهداشتی- درمانی، ارائه خدمات و مشاوره تنظیم خانواده برقراری نظام ارجاع برای دریافت خدمات جامع بهداشت باروری برای تمام زنانی که حداقل یک بار سابقه سقط جنین داشته اند از اهم برنامه های وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به شمار می رود.

وی در پایان افزود: آموزش مردم در زمینه بهداشت باروری و خطرات ناشی از سقط غیر ایمن و بالاخره بازنگری و اصلاح قوانین و سیاست ها در خصوص بهداشت باروری و بهبود دسترسی زنان به خدمات تنظیم خانواده و سایر خدمات حمایتی مرتبط با بهداشت و سقط جنین از راهکارهای کاهش سقط جنین در دنیاست