تبلیغات
وبلاگ کاملا علمی - آشنایی با چاکراها
خواستن = توانستن

آشنایی با چاکراها

xddf.jpg


چاکراها مراکز انرژی هستند که در خط وسط بدن قرار گرفته اند. 7 نوع از آنها وجود دارد و کلیه خصوصیات روانی ما را کنترل می کنند. چاکراهای تحتانی مربوط به بخش غریزی است و چاکراهای فوقانی مربوط به بخش ذهنی ماست. 
چاکرا ها سطوح مختلف فعالیتی دارند زمانی که باز هستند یعنی فعالند. در شرایط ایده آل کلیه چاکراها در بودن ما شرکت دارند. غرایز ما بطور همزمان با احساساتمان و نگرش فکری ما همکاری دارند با این وجود این قضیه ی اصلی نیست. بعضی از چاکراها بطور کافی باز نیستند ( بیشتر غیر فعال هستند). در عوض بعضی دیگر فعالیت بیش از حد دارند. شرایط ایده آل زمانی است که همه چاکراها متوازن با هم کار کنند. 
تکنیک های متعددی برای متعادل سازی چاکراها موجود است. بیشتر تکنیک هایی که منجر به باز شدن چاکراها می شود مورد استفاده قرار می گیرد.. هیچ راهی برای کم کردن فعالیت چاکراهای با فعالیت زیاد وجود ندارد چرا که بالاخره یک زمانی شروع به فعالیت می کنند. 

چاکرای ریشه Muladhara -1
چاکرای ریشه برای وجود فیزیکی شماست. اینکه فیزیک شما در موقعیت قرار بگیرد و احساس راحتی و خانه را در هر شرایطی داشته باشد. اگر باز باشد شما احساس بقا و ایمنی و امنیت و ثبات می کنید. شما دیگران را اذیت نمی کنید. شما به بدن خودتان تعلق دارید شما احساس می کنید که پناهگاه امنی دارید. اگر احساس ترس یا اضطراب می کنید احتمالا این چاکرا فعال نیست و احساس اینکه در جمع پذیرفته هستید را ندارید. اگر این چاکرا فعالیت بیش از حد داشته باشد شما بسیار مادی گرا و حریص می شوید شما به هر چیزی احساس تملک می کنید و از هرگونه تغییر دوری می جویید. 

چاکرای خاجیSvadhisthna -2
این چاکرا مرکز احساسات و قوای جنسی است. وقتی که فعال است احساسات شما با آزادی تمام حرکت می کنند و بدون اینکه احساساتی شوید در مورد آن صحبت می کنید. شما از صمیمیت استقبال می کنید و برای دلسوزی و یک زندگی واقعی آماده هستید. هیچ مشکلی با مسائل جنسیتان ندارید. 
اگر که به سختی و عدم داشتن احساس تمایل دارید یا اینکه در جمع ها صورت خشک و بیحالتی دارید یعنی اینکه چاکرای خاجی شما غیر فعال است. اگر این چاکرا فعال باشد، شما همیشه احساساتی هستید و به انسان ها بیش از حد وابسته اید و یا اینکه به نیروی جنسیتان بیش از حد بها می دهید. 

چاکرای شبکه خورشیدی نافی Manipura -3
این چاکرا در مورد اینکه شما خود را در یک گروه ببینید صحبت می کند. زمانی که باز یاشد شما احساس می کنید که قدرت دارید و دارای اعتماد بنفس کافی هستید. زمانی که این چاکرا غیر فعال باشد شما احساس بی بهرگی، دودلی می کنید و اغلب ترسو و کمرو هستید. و به آن چیزی که می خواهید نمی رسید. اگر بیش از حد فعال باشد شما سلطه جو و پرخاشگر می شوید. 

چاکرای قلب Anahata -4
چاکرای قلب در مورد عشق، مهربانی و احساسات است. زمانی که باز است شما دلسوز و مهربان هستید و شما روابط متوازنی دارید. زمانی که این چاکرا غیر فعال است شما سرد و دور از دسترس هستید. اگر این چاکرا بیش از حد کار کند شما با عشق خود موجبات آزار دیگران را فراهم می آورید و عشق شما دلایل خودخواهانه ای دارد. 

چاکرای گلو Vishuddha -5
این چاکرا در مورد ارتباط و بیان است. زمانی که باز است هیچ مشکلی در رابطه با بیان خود ندارید. زماانی که بسته است شما زیاد صحبت نمی کنید و بیشتر خچالتی هستید. دروغگویی می تواند باعث بسته شدن این چاکرا شود. اگر این چاکرا بیش از حد کار کند، شما پر حرف می شوید و اکثرا دیگران را کنترل می کنید و نمی گذارید به شما نزدیک شوند. همچنین گوش دهنده بدی هستید. 

چاکرای چشم سوم Ajna -6
این چاکرا، چاکرای شهود و دید شماست وقتی خوب کار کند شما دردرک مستقیم دارید و تمایل به هوس بازی هم در شما قوی است. اگر غیر فعال باشد یعنی شما درک صحیحی از خود ندارید و در افکارتان مصمم هستید و به باورهایتان بیش از حد اطمینان دارید. شما خیلی زود سر در گم می شوید. اگر این چاکرا بیش از حد فعال باشد شما ممکن است در رویا زندگی کنید و در شرایط خاص ممکن است توهم هم پیدا کنید. 

چاکرای تاج Sahasrara -7
این چاکرا در مورد پاکی و معنویت و چاکرای اتحاد و یکی شدن است. زمانی که باز است شما نسبت به جهان اطرافتان آگاه هستید و تعصبی ندارید. اگر غیر فعال باشد شما به بخش معنوی وجودتان رسیدگی نکرده اید و در افکارتان بسیار سر سخت هستید. اگر این چاکرا فعالیت بیش از حد خود داشته باشدیعنی اینکه بیش از حد از دیدگاه هوش به اطراف نگاه می کنید و به معنویات معتاد می شوید و به به نیاز های بدنتان بی اعتنایی می کنید.
یک پیشنهاد:
برای آرامش و خود شدن و در خود پیدا شدن و با خداشدن یوگا انجام دهید, سبک خواهید شد , ودیگر پیدای در پرواز در آسمانی آزاد.