تبلیغات
وبلاگ کاملا علمی - 10 قاعده برای موفقیت در مصاحبه استخدامی
خواستن = توانستن
 
10 قاعده برای موفقیت در مصاحبه استخدامی
 
 
عضویت در جذاب ترین گروه اینترنتی | Www.Todaypix.ir/

این قواعد به جویندگان كار كمك خواهد كرد تا استعدادهای پنهان خود را در فرصتهای استخدامی نشان داده و احتمال موفقیت خود را به حداكثر برسانند.

1- در مورد تجارب و مهارتهایتان به وضوح و با علاقه صحبت كنید. زبان حرفه ای داشته باشید، اما از اینكه شخصیت تان بطور كامل برملا و روشن شود، هراسان نباشید.

 به نشانه بی میلی وقفه های كوتاه و مكث نكنید. شما برای هر پاسخ نیاز به چند ثانیه زمان دارید.

2- مثبت اندیش باشید. افراد استخدام كننده (كارفرما) تمایل به شنیدن عذر و بهانه ها یا احساسات بد در مورد یك تجربه منفی را ندارند. اگر آنها در مورد رتبه یا نمره پایین، تغییر ناگهانی شغل یا نقص سابقه تان جویا شدند، حالت دفاعی به خود نگیرید. در عوض توجه تان را به حقایق و واقعیات (خلاصه وار) و آنچه شما از تجربه تان یاد گرفتید، متمركز كنید.

3- آمادگی ارائه مهارتها و تجاربتان را داشته باشید تا وقتی آنها شرح حالی از شغلتان را خواستند، ارائه دهید. موقعیت تان را در ذهن كارفرما بعنوان فردی با یكسری مهارتها و صفات ویژه، تثبیت كنید. كارفرمایان مسایلی دارند كه نیاز به حل آنها توسط كارمندان با مهارتهای ویژه دارند. در توصیف مناسب صفاتتان مؤثر عمل كنید.

4- قبل مصاحبه اطلاعاتی در مورد شركت یا كار آینده تان بدست آورید. اطلاعاتی مهم شامل فعالیتهایی كه توسط كارفرما اجرا شده است، ثبات مالی كارفرما چگونه است و چه نوع شغلهایی در ارتباط با كارفرما است. تحقیق كنید چگونه می توانید به كارفرما در جریان جستجوی شغلی در مورد آن سازمان و توانایی و پتانسیل شما در آن سازمان كمك كنید. بدانید چگونه می توانید به شركت كمك كنید و سؤالهایی را آماده كنید كه از مصاحبه گر در مورد شركت سؤال كنید.

5- برای مصاحبه زود حاضر شوید. برنامه ریزی كنید كه 10 تا 15 دقیقه قبل از زمان مقرر، به محل مصاحبه برسید. رسیدن خیلی زود، كارفرما را دست و پاچه می كند و شرایط نامطلوب و ناشیانه ای ایجاد می كند. به همان نسبت دیر رسیدن در ابتدا یك تصور بدی به جای می گذارد. شخصاً در مورد زمان و ترتیب مصاحبه سؤال كنید.

عضویت در جذاب ترین گروه اینترنتی | Www.Todaypix.ir/

6- یك كلاسر (كیف كاغذ) یا دفترچه یادداشت یا لااقل یك دسته كاغذ مرتب شده و تا خورده كه نام كارفرما روی آن نوشته شده باشد، همراه داشته باشید.

7- خلاصه اطلاعات و لیستی از سؤالاتی كه برای پرسش نیاز دارید همراه آورید. لیستی از سؤالاتتان را ارائه دهید كه مطمئن شوند شما اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری را جمع آوری كرده اید. نبایستی به خاطر بردن یادداشتها در طی مصاحبه پریشان شوید.

8- در بسیاری از مصاحبه های شغلی، نهار یا شام در نظر گرفته شده در روز مصاحبه، به تنهایی مهمان نوازی كارفرما را نشان نمی دهد اما همچنین یك بخش قابل توجه فرایند مصاحبه است. آداب معاشرت را رعایت كنید و در گفتگو و محاوره در طی صرف غذا سهمی داشته باشید. خیلی اوقات چگونگی مهارتهای اجتماعی جزء تصمیم گیری آنهاست.

9- بعد از مصاحبه، نام و لقب (عنوان) همه مصاحبه كنندگان، اثر انگشت یا مهرتان، سؤالهای باقیمانده و اطلاعاتی كه كسب كردید را بنویسید. اگر شما مرتباً در حال مصاحبه هستید، این فرایند به شما كمك می كند تا مدام به كارفرمایان توجه كنید و بوضوح تفاصیل را تعریف و بیان كنید.

10- در آخر، مصاحبه را با گفتن لطف سركار زیاد یا مرحمت سركار زیاد یا سپاسگزارم پایان ببرید. كارفرمایان به حركات و اشارات شما در موقع حرف زدن توجه می كنند كه گواهی برای توجه تان به جزئیات و علاقه تان به این شغل است.